Panduan dan Download Aplikasi Assesment Exambro UBKD ( Ujian Berbasis Komputer Daring)

Download Aplikasi Assesment Exambro UBKD ( Ujian Berbasis Komputer Daring) Exambro UBKD VERSI 64 bit, Exambro UBKD VERSI 32 bit Selamat datang kepada Kepala Madrasah, Dewan guru, Operator Madrasah, Emis, Simpatika, pengelolaan dana Bos, Staff Madrasah, Pembaca yang Budiman yang senantiasa mengunjungi  pondokyajri.com semoga senantiasa mendapatkan keberkahan didunia dan akhirat. Dalam …… baca selengkapnya ……

Buletin Sirojuna 21

Assalamualaikum wr wb. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. dan semoga pula kesejahteraan dan keselamatan tetap terlimpah kepada keluarga nabi beserta sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillahirabbil’alaamiin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah- Nya. Tanpa limpahan kasih sayang-Nya, cinta Allah …… baca selengkapnya ……